Om klubben/ Information about the Club

Det er SFK Horsens’ vision at: “tilbyde udfordrende og udviklende floorball for alle i Horsens og omegn”.

Bestyrelsen i SFK Horsens har for sæsonen 18/19 en målsætning om at ”øge  antallet af medlemmer, samt  udvikle ildsjælskompetence hos medlemmer, herunder udvikle trænere og dommere”.

Begreberne ”vision” og ”målsætning” er utvivlsomt udtærskede klichéer, som oftest ender dagene som et papir i et ringbind. Dette er især tilfældet hvis visionen og målsætningen ikke er valgt af de mennesker som varetager de daglige opgaver. SÅDAN ER DET IKKE I SFK HORSENS. SFK Horsens er en lille klub, med meget pionerånd. Det er klubbens bærende kræfter, der enstemmigt har valgt, at de ovenstående linjer skal være målet og værdien for SFK Horsens. Det er et ufravigeligt element i alt vores arbejde med klubben, at SFK Horsens skal være en imødekommende og varm klub, hvor medlemmerne gennem motivation og udfordringer udvikles både og udenfor banen.

SFK Horsens blev stiftet den 20. maj 2008 som Southbridge Vikings. Klubben var oprindeligt tiltænkt som et fritidstilbud til unge i Sønderbro og omegn. Klubben oplevede imidlertid en mangel på trænere og andre kompetencepersoner, som blev en flaskehals. Belært at fortiden, har bestyrelsen nu valgt en strategi, hvor det første step er at skabe en floorballklub som udvikler trænere og lignende ildsjæle, for så på sigt, at kunne løfte den opgave klubben oprindeligt blev tiltænkt.